disiCLEAN HOME zabezpečí́ rýchlu dezinfekciu plôch, predmetov, zariadení́, nástrojov a ťažko prístupných miest pomocou jemného rozprašovača. Je vhodný́ na dezinfekciu umývadla, sprchy, toalety, podlahy, nábytku, hračiek, kuchyne a podobne. Likvidujú́ zápach v chladničke, práčke, umývačke, odpadkových košoch. Odstránení́ zápachu organického pôvodu z kobercov, čalúnenia, kože, plastov. Podľa stupňa biologického znečistenia je jeho účinok až̌ po dobu 7 dní.

Vlastnosti

Nepoškodzuje žiadne materiály, je nekorozívny, nehorľavý́. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly. Jednoduchá́ manipulácia a skladovanie. pH neutrálny.

Účinky

Eliminuje široké́ spektrum mikroorganizmov, má baktericídne – vrátane TBC (15-30 min), virucídne (15-30 min) a mykobaktericídne ujčinky (60 min), fungicídne – protiplesňové́ (30 min).

Použitie

Nastriekajte na čistenú́ plochu a nechajte pôsobiť̌. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová́ vrstva, ktorá́ zabezpečí́ dlhodobú́ ochranu pred mikroorganizmami. Povrch bezprostredne po ošetrení́ neomývajte. Neriedi sa.

Dezinfekčný́ prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Dátum exspirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby Reg.číslo: bio/1432/D/16/CCHLP