Po zosnulom

Čistenie po zosnulom je nebezpečná a nepríjemná činnosť pretože biologické ostatky môžu byť pôvodcom rôznych choroboplodných zárodkov. 

Pred začiatkom likvidácie biologických ostatkov je nutné vykonať dezinfekciu priestoru a v niektorých prípadoch aj dezinsekciu (vysoký výskyt múch). Postrek sa aplikuje na veci zasiahnuté biologickými ostatkami a na blízke okolie. Následne sa opustí priestor a nechá sa pôsobiť účinná látka po dobu 30min. 
Po uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu sa následne pristupuje k likvidácii vecí zasiahnutých biologickými ostatkami. Tieto sa balia do špeciálnych vakov a transportujú do spaľovne na likvidáciu. Do priestoru sa následne aplikujú špeciálne spreje na pohltenie zápachu, ktoré sú vyrobené na prírodnej báze.