Po havárii kanalizácie, vodoinštalácie a záplavách:

Čistenie po havárii kanalizácie, vodoinštalácie a záplavách je nebezpečná činnosť, pretože zasiahnuté priestory sú kontaminované špinou, exkrementami, plesňami a môžu byť pôvodcom rôznych choroboplodných zárodkov, vírusov, baktérií, plesní a mikroorganizmov podobných baktériám. 

Pred začiatkom asanácie je nutné vykonať odčerpanie zostatkovej vody, následne vykonať dezinfekciu. Po uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu sa následne pristupuje k likvidácii vecí zasiahnutými znečistenou vodou a mechanickej očiste priestoru. Následne sa vykoná ešte jeden postrek proti choroboplodným zárodkom.