Ploštica posteľná (Cimex lectularius)

Ako postupovať pri plošticiach?

1. Kontaktujte nás a konzultujte najskôr telefonicky na mob.č.: 0907/535595.
2. Nechajte si odborne skontrolovať obydlie (špeciálne psy a detekčná technika).
3. Zásah proti plošticiam ponechajte na profesionálov (použitie pary +160°C, zmrazovanie CRYONITE® -72°Cprofesionálne postrekové látky, monitorovacie zariadenia atď.)
4. Využite možnosti záruky.
Podrobnosti o jednotlivých úkonoch ako i o živote ploštice sa dočítate ďalej ↓.
 
Ako vyzerá ploštica posteľná?

Ploštica posteľná je hrdzavočervený bezkrídly hmyz živiaci sa ľudskou krvou. Štípance od ploštíc sa veľmi nápadne podobajú na štípance od komára. Typickým znakom pupenca od ploštice je, že ich nájdete tri vedľa seba, no nemusí to byť pravidlom. Ploštica väčšinou dorastá do 4 - 5 mm, ale môže mať až 9 mm. Samček ploštice posteľnej má na rozdiel do samičky mierne podlhovasté telo. Ploštica má nedokonalú premenu. Od vajíčka až po dospelého jedinca sa zvlečie až 5-krát. Počas všetkých štádií potrebuje pre svoj rast potravu – krv. Vajíčko ploštice posteľnej má len 1 mm a voľným okom sa veľmi podobá na zrnko soli. Obrázky ploštice posteľnej môžete nájsť v našej fotogalérií.

Kde môžete nájsť plošticu posteľnú?

Ploštica posteľná je svetloplachá. Preto sa zväčša cez deň ukrýva v úzkych a tmavých priestoroch. Najčastejšie sa vyskytuje priamo v posteli alebo v jej blízkosti. Ploštica je nelietavý hmyz a pri presune jej môžu drobný prach a omrvinky vytvoriť veľkú prekážku. Preto nie je pravda, ako sa ľudia často domnievajú, že ploštica posteľná pochádza zo špiny. Prenáša sa migráciou ľudstva. To znamená: čím vyššie striedanie ľudí na jednom mieste – tým vyššia pravdepodobnosť výskytu a následného prenosu.

Čo robiť v prípade výskytu ploštice posteľnej?

Zachovajte si chladnú hlavu – Váš problém je riešiteľný. Nesnažte sa plošticu zlikvidovať sami a nevyhadzujte nábytok. Nielen, že to Váš problém nerieši, ale aj hrozí riziko prenosu ploštice posteľnej do okolia. Ploštica posteľná sa dá spoľahlivo zlikvidovať výhradne odborným zásahom. Preto pri akomkoľvek podozrení treba čo najskôr kontaktovať profesionálnu firmu, ktorá Vás týchto neželaných návštevníkov zbaví.  Odporúčame informovať o probléme správcu bytov, prípadne domového dôverníka, nakoľko Váš byt nemusí byť jediným napadnutým bytom.

Ako zlikvidovať plošticu posteľnú?

V dnešnej dobe plnej vedecko-technického pokroku existuje na trhu veľké množstvo účinných profesionálnych prostriedkov na zlikvidovanie ploštice posteľnej. Tieto prostriedky však nie sú voľne dostupné na trhu bežným spotrebiteľom a komerčné výrobky s kombináciou neodborného zásahu, môžu Vašu situáciu len zhoršiť, prípadne vyhnať ploštice do okolitých bytov. Preto je potrebné, aby tento problém riešili profesionáli.

Monitoring ploštice posteľnej.

Naša firma vykonáva ešte pred postrekom dôkladný monitoring ploštice posteľnej. Tento sa skladá v prvom rade z prehliadky so psom. Naše špeciálne vycvičené psy Vám vedia nájsť aj najmenšieho votrelca. Pomocou nich tak vieme potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť ploštice posteľnej u Vás doma. Disponujeme tiež špeciálnou monitorovacou technikou a prenosným minilaboratóriom, vďaka čomu vieme určiť rozsah, ale aj približnú dobu výskytu. V prípade, že pes a ani my neodhalíme prítomnosť ploštice, vieme monitorovať Vaše obydlie aj naďalej a to so špeciálnou monitorovacou technikou.

Kto Vám môže pomôcť zbaviť sa ploštice posteľnej?

Ploštice posteľnej sa dá zbaviť jedine profesionálnym zásahom. Žiadne voľne dostupné prostriedky na trhu nie sú natoľko účinné, aby ste sa tohto návštevníka skutočne striasli. Firmy na trhu poskytujúce tieto služby disponujú s takými prostriedkami, ktoré Vám skutočne pomôžu. Preto pri výskyte ploštice posteľnej neváhajte a kontaktujte profesionálov. Na internete kolujú zavádzajúce informácie neodbornej verejnosti, preto zohľadnite pri svojom uvažovaní o likvidácií ploštíc aj tieto skutočnosti.

Priniesli ste si plošticu posteľnú z dovolenky?

Žiaden strach! Je to bežný spôsob prenosu ploštíc, a preto sme pripravení aj na takého situácie. V takomto prípade je dôležité, aby ste nerobili vôbec nič. Nevybaľujte si batožinu, nevykladajte veci z auta. Čo najskôr nás kontaktujte, aby ste predišli zbytočnému rozšíreniu a skomplikovali si tak situáciu. Našimi prístrojmi Vám vieme ekologicky pomôcť.

Preventívne opatrenia proti ploštici posteľnej.

Najlepšou ochranou pred plošticou posteľnou je včasná diagnostika. Preto ponúkame preventívne monitorovacie opatrenia pomocou špeciálne vycvičených psov a monitorovacích staničiek. Čím skôr objavíme Váš problém, tým je zásah rýchlejší a ekologickejší. V súčasnosti ponúkame aj program trvalej starostlivosti pre bytové domy a hotelové zariadenia.

Dá sa ploštica posteľná zlikvidovať ekologicky?

Firma Fullprofi disponuje s GreenWay programom, vďaka ktorému vie znížiť použitie chemických látok až o 80%. Špeciálne vycvičené psy vylučujú alebo potvrdzujú prítomnosť ploštice posteľnej a pomáhajú zistiť stupeň výskytu. Profesionálne optické pomôcky napomáhajú zistiť stav hniezda a určiť tak približnú dobu výskytu ploštice posteľnej. Profesionálny parostroj vyprodukuje teplotu až 160 °C a zlikviduje tak plošticu posteľnú priamo v jej úkrytoch. Profesionálny CRYONITE vyprodukuje teplotu -72 °C a zlikviduje tak plošticu posteľnú priamo v jej úkrytoch. CRYONITE môžeme aplikovať aj priamo na elektrospotrebiče. Kombináciou pary a CRYONITE možeme vykonať dezinsekciu bez použitia chémie.

Aká je istota, že sa ploštice posteľnej naozaj zbavíte?

100 %-ná. Firma Fullprofi si získava dôveru u svojich zákazníkov najmä tým, že na svoje služby poskytuje trojmesačnú záruku pri dodržaní nášho reklamačného poriadku. Ak sa Vám v tomto období objavia ploštice, ich opätovnú likvidáciu Vám urobíme na naše náklady.

Za ako dlho sa zbavím ploštice posteľnej?

Viditeľné výsledky nášho zásahu proti ploštici posteľnej sú už v priebehu prvých dní a pre poistenie pozitívneho výsledku postrek opakujeme po troch týždňoch. Teda definitívne zbavenie sa ploštíc môžete očakávať už do jedného mesiaca od nášho prvého zásahu. S našimi zákazníkmi jednáme promptne, aby sme čo najviac znižovali dobu Vášho trápenia.

Aká je cena dezinsekcie proti ploštici posteľnej?

Likvidácia ploštice posteľnej je zložitý proces a vyžaduje zložité použitie špeciálnych prostriedkov. Naše ceny sú obrazom našej kvality a domnievame sa, že profesionálny zásah by mal túto kvalitu aj udržať. Šetriť na tejto problematike sa nevypláca. Preto dôkladne zvážte, či chcete Vašich neželaných návštevníkov naozaj zlikvidovať alebo Vám ich stačí len „vystrašiť“ za tretinovú cenu, pričom  sa ich v konečnom dôsledku ani nezbavíte. Pre podrobnejšie informácie o našich cenách KLIKNITE TU

Prečo práve FULLPROFI s.r.o.? :-)

Držíme sa hesla: „úzka špecializácia zvyšuje kvalitu“. Samozrejme, vykonávame všetky DDD činnosti, ale pretože výskyt ploštice posteľnej začína byť v dnešnej dobe alarmujúci, rozhodli sme sa venovať najmä tejto oblasti. Vieme, že problematika ploštice posteľnej si vyžaduje špeciálnu pozornosť,a to práve kvôli potrebe jej profesionálnej likvidácie. Stále inovujeme naše poznatky a riešenia z oblasti špeciálneho výcviku, používanej techniky, aplikačnej elektrostatickej techniky, softvérového vybavenia a profesionálnych prostriedkov na likvidovanie ploštice posteľnej. Máme pri zásahoch 98 %-tnú úspešnosť už pri druhom postreku. 

Ako pripraviť byt na postrek?

Poučenie pred postrekom (ako pripraviť byt na postrek)

Poučenie pri zásahu proti ploštici posteľnej a inému hmyzu

(Poučenie obsahuje informácie o možných rizikách a spôsobe správania sa pri zásahu proti ploštici posteľnej)

1. Informácia o postrekových látkach.

Chemické látky, ktoré sa používajú pri postrekoch proti ploštici posteľnej sú bežne nedostupné látky. Jedná sa o kvapalné koncentráty s vysokou účinnosťou na hmyz a studenokrvné živočíchy. Druhy používaných prípravkov sa musia obmieňať z dôvodu zvyšovania odolnosti škodcov, preto o konkrétne zvolenom a použitom prípravku Vás môžeme informovať až na mieste zásahu. Všetky prípravky vhodné na postrek sú vodou riediteľné, čo spôsobuje riziko poškodenia vecí citlivých na vlhkosť.

2. Príprava bytu.

Pri potláčaní výskytu ploštice posteľnej je nutné vykonať zásah v celom byte. Vykonajte preto nasledovnú prípravu:

1)   Vyberte veci z úložných priestorov (postele , skrine) a pobaľte ich do igelitových vriec.

2)   Odtiahnite skrine od stien tak, aby bolo možné ošetriť ich zadnú stranu.

3)   Prázdne postele postavte na bok, aby bolo možné ošetriť aj spodnú časť postele.

4)   Obrazy, fotografie a inú nástennú výzdobu odstráňte zo stien a zabaľte do nepriepustných obalov (napr. igelit).  Uvedené vykonajte z dôvodu ochrany diela pre vlhkým prostredím postreku. V prípade ak je predmet zasiahnutý výskytom ploštice posteľnej vykonajte pred zabalením mechanickú ochranu (vysávanie, vytieranie, parenie a pod.)

5)   Zakryte nepriepustným obalom elektrospotrebiče (rádiá, televízory, počítače a iné) z dôvodu ochrany pred vlhkým prostredím

6)   Chráňte všetky potraviny a lieky pred postrekom ochrannými nepriepustnými obalmi a uložte ich na bezpečné miesto (napr.  do skríň)

7)   V byte vzniká počas prípravy na zásah rozruch. Uložte si peniaze a cennosti na bezpečné a uzamknuté miesto.

3. Domáce živočíchy a kvety.

1)  Pre kvety je postrek neškodný, ale z dôvodu požitia tlakových strojov premiestnite kvety do kuchyne alebo na balkón bytu. Súčasťou mnohých postrekových látok sú práve výťažky rastlín.

2) Pre studenokrvné živočíchy  je postrek nebezpečný a mohol by spôsobiť ich uhynutie. Preto ak máte v priestore vykonania postreku akváriá, teráriá a nádoby na chov článkonožcov, odstráňte  ich mimo objekt s výkonom dezinsekčných prác. V prípade, že tak nemôžete urobiť, vypnite filtračné a prevzdušňovacie zariadenia a nádoby chráňte nepriedušným a nepriepustným obalom.

3)  Pre teplokrvné živočíchy ako cicavce a vtáky je postrek v stanovenej koncentrácii neškodný. Pri zvýšení koncentrácie, ktoré vzniká opätovným nanášaním účinnej látky do organizmu (napr. olizovaním podmetov, čistením srsti a peria) môže nastať uhynutie. Preto na čas terapie bytu premiestnite  živočíchov do bezpečného prostredia.

4. Opatrenia počas zásahu pre obyvateľov.

1) Obyvatelia bytu musia pred zahájením prác opustiť priestor zásahu.

2) Zasahujúci pracovníci sa budú nachádzať vo Vašom byte sami. Zásah trvá cca 30 minút v závislosti od zložitosti interiéru.

3) Po ukončení zásahu a odchode pracovníkov si byt riadne uzatvorte.

5. Opatrenia po vykonaní zásahu.

         1) Návrat do Vášho bytu je možný po 4 hodinách .

2) Byt dôkladne vyvetrajte. Minimálne na 30 minút otvorte okná a urobte prievan.

3) Poumývajte všetky predmety a miesta, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou ľudského tela. Pri uvedenej práci používajte ochranné gumené rukavice. Čalúnený nábytok a koberce ošetrite tepovaním.

4) Odev vyperte viac ako na 59oC alebo prežehlite.

5) Obyvatelia bytu a domáce zvieratá smú užívať byt až po vykonaní uvedených opatrení.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na  čísle    0904  / 250 755 alebo na dispečerskom čísle 0907 / 535 595.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poridok FULLPROFI s.r.o.

 

1. Všeobecné ustanovenie. 

Spoločnosť FULLPROFI s.r.o. poskytuje na službu “dezinsekcia hmyzu” dobrovoľnú trojmesačnú záruku, ktorá má ochrániť klienta voči chybe spoločnosti. Spoločnosť FULLPROFI s.r.o. však nenesie zodpovednosť za opätovné nanášanie hmyzu klientom alebo nový výskyt spôsobený prielezom z  okolitého prostredia.

 

2. Záruka na prehliadku objektu.

Spoločnosť  poskytuje na výsledok ohliadky, skončenej negatívnym výsledkom, trojmesačnú záruku. Počas tejto záruky je vykonávaná služba identifikácie hmyzu bezodplatne a v prípade potreby je vykonaná bezodplatne i opätovná prehliadka objektu.

 

3. Záruka na dezinsekčný zásah.

Spoločnosť poskytuje trojmesačnú záruku na dezisekčný zásah. V prípade potreby bude vykonaný jeden reklamačný zásah a to za splnenia nasledovných podmienok:

  1. Pred prvým zásahom bola vykonaná odborná prehliadka objektu, so stanovením potrebného počtu zásahov.
  2. Boli dodržané pokyny podľa “Poučenia pred zásahom”.
  3. Bol odchytený a odovzdaný živý hmyz alebo sa objavujú nové znaky výskytu hmyzu.
  4. Spoločnosti FULLPROFI s.r.o. bude umožnená opätovná prehliadka objektu, z dôvodu skúmania zdroja výskytu hmyzu. Spoločnosť FULLPROFI s.r.o. sa snaží nájdením zdroja problému chrániť klienta i životné prostredie pred zbytočnými chemickými zásahmi. Opätovná prehliadka je vykonávaná bezodplatne.

 

                              Platné od 21.5.2018

Volajte NON-STOP 0907 535 595

Radi Vám poradíme a objednáme Vás aj cez telefón :)