Muchy

Muchy sú veľmi rozšírený hmyz a tak isto existuje veľmi veľa druhov ako sú:

Mucha domáca

Je najbežnejšou muchou. Je sivočiernej farba a dorastá do 7 – 8 mm. Samička môže naklásť naraz až 200 vajíčok. Najčastejšie ich umiestňuje do hnoja menej často do hnijúcich odpadkov. Larvám trvá 7 – 8 dní kým sa zakuklia. Dospelá mucha sa liahne podľa podmienok od 3 dní až po 5 mesiacov. Dĺžka života je 2 – 13 týždňov. Môže prenášať na povrchu svojho tela infekčné choroby.

Mucha múrová

Dosahuje veľkosť 7-8 mm. najčastejšie si sadá na múry, ploty v blízkosti maštalí, kde sa vyvíjajú jej larvy. V bytoch sa vyskytuje predovšetkám na oknách.

Mucha čiernolesklá

Dosahuje veľkosť 11-13 mm. Pomerne v hojnom počte sa vyskytuje od apríla do septembra na rozličných rastlinách. Sadá aj na výkali hovädzieho dobytka, a preto pri styku s potravinami môže prenášať zárodky chorôb.

Mäsiarka obyčajná

Vyskytuje sa na rozličných miestach od marca do októbra, dosahuje veľkosť 10-16 mm. Hojná je aj v ľudských sídlach. Samička znáša živé larvy najčastejšie na mäso a hnijúce látky organického pôvodu. 

Slnivka izbová

Často sa vyskytuje v ľudských príbytkcoh od apríla do októbra. Dosahuje veľkosť do 7 mm. Lieta obyčajne okolo lámp. Samička znáša vajíčka na hnijúce odpadky rastlín, napr. na zeleninu a ovocie. Môže prenášať zárodky niektorých črevných chorôb.

Bzučivka obyčajná

Dosahuje veľkosť 5-12 mm a je všeobecne pomerne dosť rozšírená. Často sa vyskytuje v ľudských príbytkoch , kde samička kladie vajíčka na mäso a syry. Vo voľnej prírode znáša vajíčka na mŕtve telá uhynutých zvierat a výkaly. Imága často sadajú na mrkvovité rastliny.

Bodavka stajňová

Je podobná muche domovej má však dlhý končistý bodavý ústroj, ktorým nepríjemne pichá. Vyskytuje sa vy blízkosti chlievov. Zaletuje aj do bytov. Cicia krv na hovädzom dobytku a napáda aj ľudí, pričom môže prenášať niektoré choroby. Jej larvy sa vyvíjajú v hovädzom hnoji.