Mole

Moľa šatová

Šatová moľa (Tineola bisselliella) je drobný motýlik z čeľade molovitých. Dorastá do veľkosti 4 až 8 mm. Predné krídla má sfarbené do slamovo žlta. Zadné krídla sú svetlejšie sivožlté. Je to známa moľa, ktorej húsenice poškodzujú odev a textilné látky, vlnené látky ale aj perie v ľudských príbytkoch. Húsenice vyžierajú chodbičky v látka čo spôsobuje znehodnotenie oblečenia. Motýle sa vyskytujú najmä v období medzi aprílom a októbrom, s húsenicami sa však môžeme stretnúť po celý rok. Najlepší spôsob likvidácie mole šatovej je umiestenie lepových lapačov, ktoré obsahujú feromón priťahujúci samičky a tak znižujú populáciu až do úplného úhynu tohto škodcu.

 

Víjačka múčna

Vijačka múčna s obľubou prezývaná aj potravinová moľa. Dĺžka tela sa pohybuje medzi 10-14 mm a rozpätie krídel má až 20-25mm. Predné krídla sú sfarbené do siva s tmavými škvrnami. Zadné krídla sú svetložlté a sú oveľa väčšie ako predné krídla. Vijačka múčna prežíva zimu ako v štádiu húseníc v riedkom zámotku. Liahnuť sa začínajú koncom zimy a najväčší výskyt sa objavuje koncom jari. V teplých priestoroch na môže vyskytovať počas celého roka. Húsenice sa živia obilnými zrnami, múkou, krupicou ale aj cestovinami, keksami a podobne pričom vylučujú zo svojej slinnej žľazy vlákna. Vývoj od vajíčka po dospelého jedinca trvá formou dokonalej premeny 96 dní.

 

Najlepší spôsob likvidácie mole šatovej a vijačky múčnej je umiestenie lepových lapačov, ktoré obsahujú feromón priťahujúci samičky a tak znižujú populáciu až do úplného úhynu tohto škodcu.