Jedineční pomocníci v boji proti plošticiam, ekologické chemické aj 100% nechemické metódy, poradenstvo, záruka

 

V rámci dezinsekcie sa venujeme prioritne likvidácii, vyhľadávaniu a zisťovaniu výskytu ploštice posteľnej(Cimex lectularius) a to pomocou špeciálnych psov a špeciálnej techniky. Cieľom detekcie je potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť ploštice posteľnej so zárukou. Vykonávame identifikáciu obťažujúceho hmyzu a poskytujeme poradenskú službu na dispečerskom telefónnom čísle 0907 535 595.

 

Spoločnosť FULLPROFI s.r.o. je členom Cechu profesionálov DDD, spolupracujeme s Českou a Slovenskou akadémiou vied a so Športovým klubom policajtov K-9 kde prebieha profesionálny výcvik špeciálnych psov (www.skpk9.sk)