Deratizácia - likvidácia potkanov a iných škodlivých hlodavcov.

Naša spoločnosť poskytuje celú škálu služieb v uvedenej oblasti. Poskytujeme vhodné riešenia v prípade premnoženia hlodavcov. Vykonávame celoročnú ochranu objektov ako sú hotely, reštaurácie, rôzne haly, potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo. Vykonávame pravideľnú jarnú a jesennú deratizáciu v obciach.

Potkan

Potkan hnedý je stredne veľký hlodavec. Je dlhý 16 – 27 cm. Chvost má kratší ako telo. Oči má drobné a hladu spredu zaoblenú. Chrbát máva sivohnedý až hnedý. Dožíva sa 2 – 3 rokov. Samce bývajú mohutnejšie. Chvost je šupinatý pri koreni silnejší a nevyhnutne ho potrebujú k svojmu pohybu. Uši sú neosrstené a natočené dopredu. Samička má 6 párov mliečnych bradaviek.

Potkan vyhľadáva skôr vlhké prostredie, je aktívny hlavne v noci, dobre pláva a šplhá. V prírode žijú v kolóniách s hierarchickým usporiadaním. Pokiaľ natrafia na nový druh potravy, vyšlú najslabšieho jedinca na „ochutnávku“ a pokiaľ do niekoľkých hodín nezomrie, potravu zje aj zvyšok pokoleniaPokiaľ by sa mu niečo stalo, táto informácia sa vie uchovať v ich génoch až 5 generácií. Sú veľmi inteligentní a preto je ich likvidácia mimoriadne náročná.

Potkan má mimoriadne prispôsobivý organizmus, ktorý mu pomáha prežiť. Samička má ruju približne každých 4 – 5 dní, môže sa páriť až trikrát do mesiaca, gravidita trvá 21 až 24 dní a v jednom vrhu má priemerne 8 – 12 mláďat. Tie sa rodia holé a slepé, plne osrstené sú až v 2 týždni života, kedy aj otvárajú oči. Dojčené od matky sú 3 týždne, plne samostatné života sú v približne jednom mesiaci. Pohlavná plodnosť sa začína v polovici druhého mesiaca života a konči približne v jeden a pol roku.

Potkan je všežravec. Zväčša sa živí rôznymi semenami, nepohrdne vtáčími vajcami a je schopný napadnúť aj iné zvieratá do veľkosti králika. Prirodzenými nepriateľmi sú lasicovité šelmy a lietaví dravci.

Potkan tmavý (krysa) – má hnedosivú srsť, špicato zakončený nos, vypuklé oči a veľké ušnice. Chvost má dlhší ako telo. Dĺžka tela je 14 – 23 cm a maximálna hmotnosť je 250 g. Je všežravec no dáva prednosť múke a zrnu. Bez vody vydrží aj niekoľko dní. Ukrýva sa na povalách a na stromoch.

 

Myš

Ako divé zviera žije myš domová najmä v ľudských obydliach, pričom spôsobuje škody na úrode a uskladnených potravinách. Rozšírená je po celom svete a žije synantropným spôsobom života. Je nočným zvieraťom, dobre šplhá a pláva. V letnom období môže žiť aj vo voľnej prírode. Koncom leta sa sťahuje do budov, kde prežíva zimné obdobie.

Dospelá myš domová má asi 9 cm dlhé telo a rovnako dlhý chvost. Má sivožltú farbu. Živí sa prevažne rastlinou potravou, hlavne semenami rastlín. V priaznivých podmienkach sa množí celý rok. Brezivosť trvá 19 – 21 dní. Vo vrhu má 5 – 6 mláďat. Mláďatá na 10. deň života sú osrstené, na 14 deň vidia a 25. deň sa samostatne živia. Dožíva sa 1 maximálne 2 rokov. Pohlavne dospievajú vo veku 2 – 3 mesiacov.

Myš domová žije v spoločenstvách a každé spoločenstvo ovláda určitý priestor. Má celkom malé nároky na veľkosť plochy obývaného priestoru. Preto sa ťažko ničí hlavne v obytných skladoch. Ak vlhkosť potravy presahuje 15%, môže žiť a množiť sa bez pitia vody. Prechádza cez otvory väčšie ako 6 mm. Myš je odolnejšia voči rodenticídnym prípravkom ako potkan hnedý.