Certifikáty našej spoločnosti

FULLPROFI s.r.o. zabezpečuje služby deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie podľa systému manažérstva kvality.

Norma: STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015

Firma patrí k cechu profesionálov DDD, ktorá zlučuje všetky profesionálne firmy s cieľom získavať najnovšie poznatky z oblasti deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie. Je držiteľom ochrannej známky na úrovni Medzinárodného úradu priemyselného vlastníctva. Všetci zamestnanci prechádzajú DDD školením a skúškami Úradu verejného zdravotníctva. Špeciálne psy využívané na monitoring a vyhľadávanie ploštice posteľnej (Cimex lectularius) prechádzajú skúškami pod dohľadom odbornej komisie.