FULLPROFI s.r.o.

tl_files/fullprofi.sk/greenway/psy.png

Spoločnosť FULLPROFI s.r.o. vznikla v roku 2011. Impulz pre vznik spoločnosti, bola potreba efektívneho monitoringu ploštice posteľnej v bytových domoch.

- špecializujem sa na monitoring a dezinsekciu ploštice posteľnej,

- vykonávame všetky činností týkajúce sa deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie a špeciálneho čistenia,

- vytvárame trvalé riešenia na ochranu budov pred škodcami,

- myslíme na životné prostredie, neohrozujeme životy ľudí a zvierat,

- našim klientom poskytujeme preventívny program a riešenia na trvalé zbavenie sa článkonožcov,

- šetríme finančné prostriedky klientov vynaložené na sústavne sa opakujúce represívne zásahy,

- naša spoločnosť je členom Cechu profesionálov DDD, čo umožňuje aktuálnu výmenu skúseností,

- naša spoločnosť je členom Sdružení pracovníkú deratizace, dezinfekce a dezinsekce ČR, z.s. a evropské konferedace CEPA,

- spolupracujeme so Slovenskou a Českou Akadémiou vied (SAV a ČAV),

- podpísaním zmluvy umožňujeme klientovi získať nepretržitú starostlivosť v boji so škodcami v oblasti DDD.